Search
×

Sign up

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Sign In!
×

Sign In

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Sign up!
×

Sign up

Use your Facebook account for quick registration

OR

Sign In

Sign in using your Facebook account

Shvoong Home>Books>Skriti chustva Review

Skriti chustva

Book Review   by:Kokosia     Original Author: Nina Mindova
ª
 
Ценните книги са онези, които впечатляват с идейността си и изграждат правилен мироглед. От тях могат да се извлекат ценни мисли и афоризми, които могат да се препрочитат. Такава е стихосбирката на Нина Миндова "Скрити чувства", издадена от Мони Цони.
Авторка на шест поетически книги и множество есета, разкази и критически рецензии , Нина ни представя своята стихосбирка "Скрити чувства".
Книгата е бисер на поетическото слово, поставена в златната корона на българската класика. Невероятна по стил, по изразни средства и интелектуален заряд, като ароматно миро, тя помазва с неповторимите есенции на мъдростта и творческата красота.
Засяга много общочовешки и съвременни проблеми като любовта, човешките взаимоотношения, емиграцията. Споменават се българските фолклорни обичаи - боядисването на яйца, нестинарството.
Появяват се исторически личности като Васил Левски и Христо Ботев.
Музиката като изкуство се разглежда с влиянието и върху личността.Тя е свързана с представата за съвършенство, вълшебство и въображение. Музиката е благословение за родния край.
Появявят се образи като "родното слънце", "родната луна", които са синекдоха на Родината.
Авторката поставя въпроса за екологията, за жестоката експлоатация на околната среда. Човекът трябва да пази планетата, за да не се озове пред екологична катастрофа.
Пейзажната лирика рисува морето, градът с неговата природа , есента.
Published: January 06, 2008   
Please Rate this Review : 1 2 3 4 5
Translate Send Link Print
X

.